1. Strona Główna /
 2. Nieruchomości /
 3. 🏠 Kiedy zwraca się mieszkanie na wynajem? Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kiedy zwraca się mieszkanie na wynajem? Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jedną z bardziej popularnych form lokaty kapitału jest inwestowanie w nieruchomości na wynajem. Uznaje się, że jest to wciąż jedna z bezpieczniejszych metod inwestowania, która przynosi w perspektywie czasu pewne dochody. Popularność tego typu inwestycji rosła wraz z utrzymywaniem się niskiego poziomu oprocentowania lokat bankowych, kiedy to lokowane środki nie przynosiły w znaczących zysków i ochrony przed inflacją. Niezależnie jednak od poziomu inflacji czy stóp procentowych, zakup mieszkania na wynajem, to wciąż inwestycja korzystna. Jak można zarobić na nieruchomości na wynajem? Jaka jest rentowność inwestycji i po ilu latach zwraca się mieszkanie na wynajem?

Spis treści

 

Zalety i wady zakupu mieszkania na wynajem – zwrot inwestycji

 

Z racji znacznego niedoboru mieszkań na rynku oraz brakiem zdolności kredytowej czy wystarczających środków na własne mieszkanie wielu osób, wciąż utrzymuje się wysoki popyt na mieszkania na wynajem i to zarówno krótko~ jak i długoterminowy. Z zakupu mieszkania na wynajem wynika kilka podstawowych korzyści z tej formy lokaty kapitału:

 • niskie ryzyko utraty wartości i zabezpieczenie kapitału w samej nieruchomości;
 • szacunkowo wyższy wzrost inwestycji w mieszkanie od umieszczania kapitału na lokatach bankowych;
 • możliwość uzyskania pasywnego dochodu z tytułu wynajmu lub dzierżawy, nawet w przypadku wzięcia kredytu na sfinansowanie zakupu.

To, ile lat na zwrot inwestycji w mieszkanie na wynajem nam to zajmie, będzie zależne również od ryzyk, które warto wziąć pod uwagę, jak na przykład:

 • wysoki koszt inwestycyjny;
 • długi okres zwrotu z inwestycji;
 • niska płynność finansowa związana z poszukiwaniem najemców.

Co więcej, wszelkie rozważania na temat zwrotu inwestycji w mieszkanie na wynajem warto poprzedzić rozsądną analizą rynku mieszkaniowego w mieście, w którym chcemy zainwestować.

Gotowce Inwestycyjne Kraków

Po ilu latach zwraca się mieszkanie na wynajem – jak to obliczyć?

 

Zwrot z inwestycji w mieszkanie będzie bezpośrednio zależny od rynkowych cen mieszkań w danym regionie (czy nawet dzielnicy większego miasta), a także od przeciętnego poziomu czynszów i może wynieść kilkanaście lat. Okres ten może ulec skróceniu lub też wydłużeniu w zależności od finalnych kwot transakcyjnych, opłat najmu i innych realnych kosztów. Ilość czasu, jaką nam zajmie zwrot z inwestycji w mieszkanie na wynajem należy obliczyć poprzez podzielenie zainwestowanego kapitału przez przepływ finansowy wynikający z wynajmu w ujęciu rocznym, czyli możliwy do osiągnięcia przychód po uwzględnieniu wszystkich kosztów, związanych z:

 • zakupem nieruchomości (opłaty notarialne czy prowizja dla biur pośrednictwa);
 • przystosowaniem nieruchomości (remont, wyposażenie);
 • utrzymaniem nieruchomości (remont, naprawy, koszty administracyjne i inne)
 • a także, w przypadku kredytowania – wysokości kosztów kredytowania.

Rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem można też obliczać w postaci rocznej stopy zwrotu z nieruchomości (tzw. współczynnik ROI), który oblicza się procentowo poprzez podzielenie rocznego przepływu finansowego (w uwzględnieniem czynszu najmu i wszelkich kosztów) przez zainwestowany kapitał.

Zwrot z inwestycji w mieszkanie na wynajem.

 

Z pewnością zakup w nieruchomość na wynajem jest to inwestycja wieloletnia, a w przypadku kredytowania środków na zakup, inwestycja taka sprowadza się do bezkosztowego ulokowania kapitału w nieruchomości. Dokonując obliczeń, ile zajmie lat zwrot inwestycji w mieszkanie na wynajem zakupionego z własnych środków, należy odpowiednio rozeznać rynek, by zainwestować możliwie minimalne środki w mieszkanie przynoszące maksymalne zyski z tytułu najmu już po uwzględnieniu wszystkich obecnych i szacowanych na przyszłość kosztów.