1. Strona Główna /
 2. Finanse /
 3. 🏠 Czym są inwestycje rzeczowe?

Czym są inwestycje rzeczowe?

Spis treści

Inwestowanie to pasjonujący temat, którym zaczyna się interesować coraz więcej Polaków. Nic w tym dziwnego – w obliczu inflacji, która zwolniła dopiero niedawno oraz niestabilności na arenie geopolitycznej, ludzie zaczynają szukać rozwiązań, które pozwolą im na ulokowanie pieniędzy w coś, co jest bezpieczne, a dodatkowo może po jakimś czasie przynieść spore zyski.

Klasy aktywów, w które można inwestować, bardzo się od siebie różnią. Nie da się jednak ukryć, że jedną z najczęstszych form inwestowania stanowią inwestycje rzeczowe. Inwestują w nie nie tylko osoby prywatne – robią to także przedsiębiorstwa. Odpowiednie zarządzanie nimi stanowi jeden z nieodłącznych elementów składowych zarządzania finansami danego przedsiębiorstwa. Czym właściwie są inwestycje rzeczowe? Dlaczego warto inwestować w ten sposób i jakie mogą być ryzyka? Jak funkcjonują inwestycje rzeczowe pod względem prawnym oraz jakie klasy aktywów są najpopularniejsze? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Blog Iwestycje Rzeczowe Grunt

Definicja inwestycji rzeczowych

Definicja inwestycji rzeczowych jest w gruncie rzeczy bardzo prosta. Tym mianem określa się czynność nabycia lub wymiany rzeczowych aktywów trwałych. Wśród rodzajów inwestycji rzeczowych możemy wymienić: maszyny, grunty, urządzenia, budynki czy środki transportu, kruszce czy dzieła sztuki. Celem inwestycji rzeczowych jest ich opłacalność – mają przynosić zysk, jednak czasem w długoterminowej perspektywie. Inwestor oczekuje, że wartość danego przedmiotu wzrośnie w okresie inwestowania, tak, aby później można było łatwo odsprzedać go z zyskiem. Czasem pojawiają się także okresowe dochody z inwestycji (na przykład w przypadku wynajmu nieruchomości). Inwestycje rzeczowe stanowią alternatywę dla inwestycji finansowych, w przypadku których przedmiot inwestycji ma charakter niematerialny (jest instrumentem finansowym).

Zalety inwestycji rzeczowych

Popularność inwestycji rzeczowych sugeruje, że ten sposób lokowania kapitału z pewnością musi mieć wiele zalet. Do najważniejszych należą:

 1. Stabilność i bezpieczeństwo

Inwestycje rzeczowe często cechują się większą stabilnością niż te finansowe ze względu na to, że dobra materialne nie są tak podatne na nagłe wahania rynku jak to czasem bywa, jeśli chodzi o wartość pieniądza. Niektóre z nich, tak jak na przykład nieruchomości czy złoto, mają również tendencję do wzrostu wartości w czasie inflacji, dlatego wybór inwestycji rzeczowych może być pewnym remedium na czasy kryzysu.

 1. Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to strategia, która ma na celu zabezpieczenie inwestora przed spadkami wartości danych klas aktywów. Im bardziej zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, tym większe bezpieczeństwo kapitału. Inwestycje rzeczowe mogą być na to dobrym sposobem. O tym, jak zbudować portfel inwestycyjny możesz przeczytać w tym artykule.

 1. Dochód pasywny

Niektóre inwestycje rzeczowe umożliwiają także osiąganie dochodu pasywnego w trakcie trwania inwestycji. W przypadku nieruchomości takim dochodem może stać się zysk z najmu mieszkania czy domu, z kolei inwestycje rzeczowe w postaci maszyn czy sprzętu można wykorzystywać w działalności gospodarczej, generując przychody z usług lub produkcji.

 1. Wysoki potencjał wzrostu wartości

Rosnące ceny na rynku nieruchomości, jakie można zaobserwować w ostatnich latach, dowodzą tego, że potencjał wzrostu wartości długoterminowych inwestycji rzeczowych jest naprawdę wysoki. Przyczyniają się do tego między innymi urbanizacja, rozwój gospodarczy czy zwiększony popyt na mieszkania.

 1. Kontrola nad inwestycją

Jeśli inwestuje się w niematerialne aktywa, sprawowanie nad nimi kontroli może być znacznie utrudnione. Właściciel inwestycji rzeczowych może trzymać rękę na pulsie, dostosowując je do zmieniających się warunków rynku i wprowadzając usprawnienia, które mają na celu poprawę wartości – na przykład wyremontować dane mieszkanie czy zmodernizować konkretną maszynę. Inwestycje rzeczowe umożliwiają bezpośrednie angażowanie się.

 1. Zabezpieczenie przed niepewnością finansową

Ogromną zaletą inwestycji rzeczowych jest fakt, że są one materialne – dają się dotknąć i tak długo, jak nie ulegną zniszczeniu, można mieć je zawsze przed oczami. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza podczas ewentualnych kryzysów – inwestycje rzeczowe stanowią pewną gwarancję „posiadania majątku w ręku”.

Blog inwestycje Rzeczowe Sztuka

Ryzyka inwestycji rzeczowych

Inwestowanie bez odrobiny ryzyka właściwie nie istnieje. Często jest ono niezależne od samego inwestora, a nawet wybranej przez niego klasy aktywów. Jakie są najważniejsze przykłady ryzyka inwestycji rzeczowych?

 1. Ryzyko płynności

Decydując się na inwestowanie w przedmioty materialne, musisz mieć świadomość, że szybka sprzedaż nie zawsze będzie łatwa. Zależy ona przede wszystkim od sytuacji rynkowej, zmian w polityce światowej czy przepisów prawnych. W takiej sytuacji warto uzbroić się w cierpliwość, jeśli tylko to możliwe i zdecydować się na sprzedaż, gdy sytuacja się ustabilizuje.

 1. Ryzyko operacyjne

Czyli wszystkie zdarzenia losowe, na które nie ma się wpływu, a które mogą pochłonąć część środków finansowych. W przypadku inwestycji w nieruchomości będą to na przykład sytuacje, kiedy będzie trzeba dokonać niespodziewanego remontu, z kolei w przypadku maszyn należy wziąć pod uwagę ich regularną konserwację i ewentualne serwisowanie.

 1. Ryzyko związane z lokalizacją

Pojawia się w przypadku inwestycji w nieruchomości. Ich wartość jest bowiem silnie uzależniona od lokalizacji. Na atrakcyjność nieruchomości mogą wpłynąć przede wszystkim zmiany w infrastrukturze, zmiany demograficzne lub decyzje planistyczne. Dlatego przed zainwestowaniem w nieruchomość należy dokładnie sprawdzić lokalny rynek i zorientować się na przykład, czy w danym miejscu są planowane jakieś inne inwestycje, które mogłyby potencjalnie wpłynąć na wartość inwestycji. O tym, gdzie inwestować w nieruchomości, pisaliśmy tutaj.

Aspekty prawne i podatkowe

Wszystkie inwestycje, także te rzeczowe, wiążą się z licznymi aspektami prawnymi i podatkowymi, których należy dopełnić.

Inwestycje rzeczowe a aspekty prawne

Każda inwestycja rzeczowa powinna być potwierdzona aktem własności. Na przykład w przypadku zakupu nieruchomości takie potwierdzenie stanowi akt notarialny. Nowy właściciel nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego powinien dokonać również wpisu do księgi wieczystej, który potwierdzi jego prawa do danego mieszkania. Rodzaj inwestycji rzeczowej ma wpływ na to, jaki akt własności będzie konieczny. W przypadku chęci wynajmowania nieruchomości i uzyskiwania z nich dochodu pasywnego konieczne będzie także sporządzenie odpowiedniej umowy najmu.

Inwestycje rzeczowe a aspekty podatkowe

Inwestycje rzeczowe wymagają również uiszczania odpowiednich podatków, których rodzaj i wysokość zależy od danej inwestycji. W przypadku nieruchomości są to przede wszystkim: podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilno-prawnych i podatek dochodowy CIT lub PIT. Z kolei przy zakupie sprzętu czy maszyn inwestor jest zwykle obciążony koniecznością uiszczenia podatku VAT.

Strategie inwestycyjne

Jeśli znasz się choć trochę na rynku inwestycyjnym, z pewnością wiesz, jak ważny jest dobór odpowiedniej strategii. Dobrze dobrana i dostosowana do możliwości oraz umiejętności inwestora sprawi, że osiągane zyski mogą się okazać naprawdę wysokie. Strategii inwestycyjnych jest dużo i nie sposób wymienić ich wszystkich, do najważniejszych należą jednak:

 • strategia wzrostu – wybór inwestycji, które mają potencjał długoterminowego wzrostu wartości. Będą to na przykład nieruchomości zlokalizowane w dzielnicach rozwijających się, surowce rzadkie, na które jest spore zapotrzebowanie lub nowoczesne technologie;
 • strategia dochodowa – wybieranie takich inwestycji, które generują regularne dochody w czasie inwestowania, na przykład wynajem nieruchomości czy maszyn użyczanych innym firmom;
 • strategia wartości – inwestowanie w takie aktywa, których wartość może być nieprawidłowo oszacowana w stosunku do ich realnej wartości rynkowej lub wartości możliwej do uzyskania w wyniku przeprowadzenia niewielkich prac. W przypadku nieruchomości dobrym przykładem może być flipping, który polega na kupowaniu nieruchomości, a następnie szybkiej sprzedaży z zyskiem. O zaletach inwestowania we flipping mieszkań przeczytasz tutaj.

Gotowce Inwestycyjne Kraków

Rynki i trendy

Jakie rynki inwestycyjne są w tej chwili najpopularniejsze, jeśli chodzi o inwestycje rzeczowe? Jednym z najważniejszych są z pewnością nieruchomości. W dobie nieustannie rosnących cen mieszkań i lokali, nieruchomości są tą klasą aktywów, na którą decyduje się wielu inwestorów. W szczególności ceni się możliwość uzyskania wysokich dochodów z tytułu najmu. Nie słabnie również popularność kruszców, zwłaszcza złota, które wciąż pozostaje klasycznym aktywem, wybieranym zwłaszcza w obliczu spadku wartości pieniądza. O tym, czy bardziej opłacalne jest inwestowanie w złoto, czy w nieruchomości, możesz przeczytać tutaj.

Inwestycje rzeczowe są świetnym sposobem na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego oraz generowanie wysokich dochodów. Warto zwrócić na nie uwagę!