1. Strona Główna /
  2. Finanse /
  3. 🏠 Czy opłaca się inwestować w surowce?

Czy opłaca się inwestować w surowce?

Spis treści

Surowce można z powodzeniem uznać za podstawę naszej cywilizacji. Od tysięcy lat stanowią one przedmiot handlu i wymiany, począwszy od czasów, gdy pieniądze jeszcze nie istniały. Dzisiaj oczywiście płaci się za surowce odpowiednią walutą, a bez nich rzeczywistość, jaką znamy, właściwie nie mogłaby funkcjonować.

Nie ulega wątpliwości, że surowce są bardzo cenne. Między innymi dlatego inwestowanie w tę klasę aktywów jest jednym z popularnych sposobów na lokowanie kapitału. Czy jednak inwestycja w surowce będzie inwestycją opłacalną? W jakie surowce warto inwestować i czym taka decyzja finansowa różni się od inwestowania w nieruchomości?

Rodzaje surowców

Określenie „surowce” jest bardzo szerokie. Do tej grupy zalicza się zarówno surowce mineralne, jak i produkty rolne, które będą później wykorzystywane do produkcji innych towarów oraz dóbr służących człowiekowi w codziennym życiu. Zasadniczo można podzielić surowce na pięć głównych grup:

  1. Surowce energetyczne

Są właściwie podstawą funkcjonowania świata. Do niedawna największą popularnością cieszyły się gaz i węgiel, dziś prym wiedzie przede wszystkim ropa naftowa. Kraje, które posiadają jej duże złoża, wzbogaciły się dzięki temu niemal natychmiastowo, a inwestowanie w ropę naftową pozwala osiągnąć ogromne zyski.

  1. Metale szlachetne

Czyli na przykład złoto lub srebro. Inwestowanie w kruszce cieszy się dużą popularnością ze względu na to, że przede wszystkim złoto jest uważane za bezpieczną przystań finansową podczas różnych światowych kryzysów. O tym, czy bardziej opłacalne jest inwestowanie w złoto, czy w nieruchomości, pisaliśmy w tym artykule.

  1. Surowce przemysłowe

Towary wykorzystywane w produkcji przemysłowej. Przetwarza się je, aby można było je później użyć do produkcji materiałów potrzebnych w bardzo różnorodnych gałęziach przemysłu – od branży samochodowej po budowlaną. Do takich surowców należą na przykład miedź, cynk, żelazo, stal, aluminium i inne.

  1. Towary rolne

Zboża, oleje, cukier, ryż, kukurydza czy kakao – wszystkie te towary są w zasadzie nieodłączną częścią światowego rynku gospodarczego. Ich ceny, poza oczywiście popytem i podażą, są również bardzo uzależnione od pogody i warunków klimatycznych.

  1. Żywy inwentarz

Czyli zwierzęta gospodarcze, dzięki którym mamy mięso oraz inne produkty odzwierzęce. Inwestowanie w żywy inwentarz nie jest w Polsce szczególnie popularne, jednak rynek ten kwitnie na przykład w Stanach Zjednoczonych.

Co wpływa na ceny surowców?

Jest wiele czynników, które mogą mieć wpływ na ceny surowców. Wszystkie podlegają oczywiście popytowi i podaży, które są związane z tym, co dzieje się na świecie. Na przykład podczas pandemii Covid-19 ze względu na załamanie gospodarcze odnotowano gwałtowne spadki cen ropy naftowej. Duże znaczenie ma także grupa, do której należy dany surowiec. Na przykład na ceny żywego inwentarza oraz produktów rolnych duży wpływ będą miały, jak wspominaliśmy, zmiany klimatyczne oraz pogoda. Obecnie choćby kawa staje się coraz bardziej ekskluzywnym towarem ze względu na to, że klimat ma bardzo duży wpływ na uprawę tej rośliny. Ceny produktów rolnych podlegają również zmianom ze względu na światową politykę.

O czym pamiętać, decydując się na inwestycję w surowce?

Jeśli chcesz zacząć inwestować w surowce, weź pod uwagę, że ten rynek nie jest jednolity. To, że będziesz bacznie obserwować wahania cen produktów rolnych, niekoniecznie pomoże Ci inwestować także w ropę naftową. Choć oczywiście różne rodzaje surowców mogą wpływać na siebie nawzajem, to jednak ich zachowania na rynku mogą być bardzo zróżnicowane. Przykładem niech będzie wspomniana wcześniej pandemia Covid-19 – w marcu 2020 spadły ceny zarówno ropy naftowej, jak i złota. Temu drugiemu udało się jednak odzyskać stabilność już w kwietniu, podczas gdy ropa coraz bardziej taniała w tym okresie. Jeśli zatem chcesz zainwestować w surowce, nie próbuj złapać kilku srok za ogon. Skup się na jednym lub dwóch rodzajach i bacznie przyglądaj się ich rynkom.

Czy inwestycja w surowce będzie opłacalna?

Wspominaliśmy, że surowce stanowią podstawę funkcjonowania współczesnego świata. Dlatego tak, umiejętne zainwestowanie w surowce może przyczynić się do osiągnięcia wysokich zysków. Surowce są dobrym sposobem na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego, a śledzenie zmian na ich rynku może być naprawdę interesujące. Warto jednak pamiętać, że te zmiany mogą być nagłe i bardzo niespodziewane. Surowce są mocno uzależnione od sytuacji geopolitycznej oraz specyficznych ustaleń czy zarządzeń. Zdarza się tak, że jedna rządowa ustawa dotycząca na przykład uregulowania opakowań, w jakich dostarczane są surowce do danego państwa, może mieć ogromny wpływ na ich ceny. Katastrofy naturalne i klęski żywiołowe także mają ogromny wpływ na ceny surowców, nie tylko jeśli chodzi o produkty rolne.

Inwestycje w surowce czy w nieruchomości – co jest lepsze?

Oba rodzaje aktywów mają zarówno swoje wady, jak i zalety. Nieruchomości również podlegają przecież wahaniom rynku, a ich ceny zależą od popytu i podaży. Jednak co do zasady można powiedzieć, że rynek nieruchomości charakteryzuje się znacznie większą stabilnością niż rynek surowców. Od lat ceny nieruchomości pozostają na wysokim poziomie, nie wspominając o ostatnich latach, kiedy zaczęły nawet znacząco wzrastać. Nieruchomości zakładają inwestowanie długoterminowe, dlatego ewentualne niewielkie wahania nie mają w tej perspektywie dużego znaczenia. Inwestowanie w nieruchomości ma również inną zaletę – pozwala na osiąganie dochodu pasywnego z tytułu najmu, podczas gdy inwestując w surowce, często musisz dokładnie śledzić wahania rynkowe, aby odpowiednio wybrać moment ich sprzedaży z zyskiem.

Inwestycje w surowce mogą okazać się bardzo opłacalne. Rynek ten potrafi być jednak bardzo nieprzewidywalny, wymaga uważności i umiejętności szybkiego reagowania na zmiany, dlatego z pewnością nie jest polecany początkującym inwestorom.