1. Strona Główna /
  2. Nieruchomości /
  3. 🏠 Prospekt informacyjny w umowie deweloperskiej – co to jest?

Prospekt informacyjny w umowie deweloperskiej – co to jest?

Jeśli planujesz kupno mieszkania od dewelopera, powinieneś wiedzieć, co to jest prospekt informacyjny. To jeden z najważniejszych dokumentów, jakie powinniśmy uzyskać od dewelopera przed podpisaniem umowy. Jego głównym celem jest dostarczenie klientowi informacji, które są potrzebne do podjęcia świadomej decyzji o zakupie nieruchomości.

Przygotowując się do spotkania z deweloperem w celach inwestycyjnych, oprócz określenia swoich oczekiwań, dobrze jest także poznać swoje prawa oraz formy ochrony zapewnione przez ustawodawcę. W świetle ustawy deweloperskiej prospekt informacyjny stanowi obowiązkowy dokument odnoszący się do danej inwestycji mieszkaniowej. Określa szczegóły całego przedsięwzięcia. Deweloper jest zobligowany przedstawić go potencjalnemu nabywcy mieszkania. Jest on instrumentem ochrony interesów nabywcy oraz zbiorem najważniejszych informacji o deweloperze i przedmiotowej nieruchomości.

Spis treści

 

Prospekt informacyjny a umowa deweloperska

 

Przed podpisaniem umowy deweloper powinien przygotować prospekt informacyjny dla inwestora. Dokument musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące dewelopera oraz inwestycji. Może być udostępniony klientowi w wersji papierowej lub elektronicznej. Następnie w przypadku chęci finalizacji przedsięwzięcia prospekt dołączany jest do umowy deweloperskiej.

Dokładne zapoznanie się z prospektem przed podpisaniem umowy z deweloperem daje szansę na ocenę ryzyka inwestycji, niekorzystnych zapisów oraz negocjację i zmianę warunków proponowanych przez dewelopera. Bardzo ważne jest to, aby wiedzieć jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości.

Treść prospektu informacyjnego musi być zgodna z postanowieniami zawartej później umowy deweloperskiej. Z tego względu istotne jest określenie daty, na którą dane uwzględnione w prospekcie zachowują aktualność. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany do prospektu wymaga powiadomienia nabywcy mieszkania.

Istotne jest to, że deweloper nie może uzależniać udostępnienia prospektu informacyjnego od podpisania umowy rezerwacyjnej czy wpłacenia zaliczki. Potencjalny klient ma prawo otrzymać prospekt w sposób całkowicie nieodpłatny i niezobowiązujący do podpisania umowy z deweloperem. Deweloper, który nie spełnia obowiązku sporządzenia prospektu informacyjnego, popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny (art. 32 u.o.p.n.).

Co zawiera prospekt informacyjny dewelopera?

 

Deweloperski prospekt informacyjny dzieli się na dwie części: ogólną i indywidualną. Pierwsza część zawiera informacje o deweloperze, zrealizowanych projektach oraz informacje na temat konkretnego przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym te dotyczące gruntu i budynku.

Z kolei w części indywidualnej prospektu zamieszczone są szczegóły dotyczące danej nieruchomości, która jest przedmiotem zainteresowania klienta – m.in. cena za 1 m.kw., położenie i istotne cechy lokalu oraz budynku, w którym będzie się on znajdować, jak również informacje o powierzchni lokalu, układzie pomieszczeń, zakresie i standardzie prac wykończeniowych.

Do prospektu informacyjnego najczęściej dołącza się rzut kondygnacyjny z zaznaczeniem konkretnego lokalu oraz wzór umowy deweloperskiej.

Jeżeli prospekt informacyjny zostanie nieprawidłowo wypełniony przez dewelopera, np. nie jest zgodny z umową lub zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z deweloperem. W razie wątpliwości dotyczących właściwego sporządzenia prospektu oraz oceny jego zapisów pod względem opłacalności danej inwestycji i ryzyka z nią związanych, warto skorzystać z pomocy specjalistów zajmujących się rynkiem nieruchomości.