1. Strona Główna /
  2. Finanse /
  3. 🏠 Kim jest rentier?

Kim jest rentier?

Spis treści

W świecie finansów i inwestycji, pojęcie rentiera często pojawia się w kontekście dyskusji o budowaniu niezależności finansowej i pasywnych dochodach. Ale kim dokładnie jest rentier i jakie strategie przyjmuje, aby osiągnąć swoje cele finansowe? W tym tekście przybliżymy postać rentiera, wyjaśniając, jak osoby te inwestują swoje kapitały, by czerpać z nich stałe, pasywne dochody, eliminując potrzebę angażowania się w tradycyjną pracę na etacie. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami, aby dowiedzieć się więcej!

Kim jest rentier i co robi?

Rentier to osoba, która żyje z procentów od kapitału, a konkretniej z zysków, które są generowane dzięki zgromadzonym oszczędnościom i majątkowi. Przykładem są zyski z wynajmu, dywidend, odsetek z obligacji, lokat, a także innych źródeł, które generują dochód pasywny, czyli nie wymagają stałego zaangażowania związanego z ich pozyskiwaniem.

Nie oznacza to oczywiście, że rentierzy nie pracują. Wielu z nich prowadzi dodatkowo różnego rodzaju działalności gospodarcze, jednak dzięki pasywom mają ten komfort, że mogą wybrać taką pracę zarobkową, która najbardziej im odpowiada. Mogą też w dowolnym momencie z niej zrezygnować i wciąż utrzymywać się z pasywnych źródeł dochodu. Mają więc wolność finansową, która jednocześnie przekłada się na wolność w wielu innych aspektach życia. Niewątpliwie więc perspektywa ta jest kusząca dla zdecydowanej większości osób.

Jak zostać rentierem?

Tak naprawdę nie ma jednej ścieżki, która pozwalałaby na zostanie rentierem. Nie ma bowiem jednej drogi do osiągnięcia bogactwa, które pozwalałoby na zarabianie pasywne. Jedno jest pewne: w większości jest to długi i żmudny proces, który również nie zawsze kończy się sukcesem.

Można zdecydować się jednak na kilka kroków, które mogą to ułatwić:

  • wysoko zarobkowa praca – trudno o wykonanie któregokolwiek dalszego kroku, bez posiadania wysokich, comiesięcznych dochodów. Zazwyczaj wynikają one z wysokopłatnych zawodów, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • oszczędzanie i Inwestowanie – kolejnym krokiem jest systematyczne oszczędzanie znacznej części dochodów i inwestowanie w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości czy fundusze inwestycyjne. Obecnie jednymi z najbezpieczniejszych inwestycji są nieruchomości,
  • dywersyfikacja portfela – kluczowe znaczenie ma dywersyfikowanie inwestycji, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić stabilny przepływ dochodów z różnych źródeł,
  • długoterminowe planowanie – rentier musi podejść do inwestowania z długoterminową perspektywą, koncentrując się na budowaniu i utrzymywaniu majątku w dłuższym okresie,
  • zarządzanie ryzykiem – na rynku inwestycyjnym zdarzają się nieprzewidywalne zwroty akcji. Należy nauczyć się zarządzać ryzykiem, co obejmuje inwestowanie w mniej ryzykowne aktywa i utrzymywanie rezerwy gotówkowej na wypadek takich zdarzeń,
  • zarządzanie długiem – mądra kontrola długu, w tym unikanie wysoko oprocentowanych długów i wykorzystanie dźwigni finansowej w sposób przemyślany, jest ważna dla optymalizacji majątku oraz generowania pasywnego dochodu. Przykładem może być korzystanie z kredytów hipotecznych, aby sfinansować zakup nieruchomości na wynajem długoterminowy.

Strategia może być oczywiście różna i każdy stworzy ją inaczej. W przypadku wielu osób zostanie rentierem to niejako skutek uboczny wynikający ze zgromadzenia znacznego majątku i odpowiedzialnego inwestowania.

Ile trzeba mieć, żeby być rentierem?

Jaki majątek trzeba zgromadzić w naszym kraju, aby być rentierem? Trudno jest wskazać konkretną kwotę. Ma na to wpływ wiele czynników. Są to przede wszystkim: styl życia miejsce zamieszkania, inwestycje, poziom inflacji czy podatki. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że wszystko zależy od miesięcznych wydatków i tego, jakie są oczekiwania rentiera. W praktyce bowiem próg dla większości z nich jest niezwykle wysoki.

Bycie rentierem to marzenie wielu osób. Większość z nas nigdy jednak nie wygra w lotto, a jeśli dodatkowo nie odziedziczymy dużego majątku, to zrealizowanie takiego planu może zająć nam kilkanaście lat. Warto zacząć więc np. od gotowców inwestycyjnych pod wynajem, które pomagają generować stabilną stopę zwrotu.