1. Strona Główna /
 2. Nieruchomości /
 3. 🏠 Inflacja w 2022 roku – prognozy i fakty.

Inflacja w 2022 roku – prognozy i fakty.

Rosnące ceny dóbr i usług, z które obserwujemy w ostatnich miesiącach nie tylko na wskaźnikach ekonomicznych, ale przede wszystkim na sklepowych półkach, są mocno niepokojące. Co więcej, próba powstrzymania wzrostu inflacji w postaci podnoszenia stóp procentowych przez NBP, wywołuje wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych, co ma w założeniu ograniczyć popyt, ale jednak obciąża znacząco finanse gospodarstw domowych. Mimo wzrostu gospodarczego oraz rosnących wynagrodzeń, sytuacja jest na tyle niespokojna, że z jeszcze większą niecierpliwością czekamy na wszelkie dane dotyczące prognozy inflacji. Jak zatem będzie się kształtować inflacja w Polsce w 2022 r.? Jakie są prognozy NBP i ekonomistów?

 

Prognoza inflacji 2022 – czym jest inflacja i jak się ją wylicza?

 

W myśl zasad ekonomicznych inflacja to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w danej gospodarce, co skutkuje realnym spadkiem siły nabywczej pieniądza. To oznacza, że za tę samą kwotę jesteśmy w stanie kupić mniej dóbr, niż w analogicznym okresie w przeszłości. O ile zmiany cen poszczególnych usług i towarów podlegają cyklicznym zmianom i fluktuacjom, jak np. wzrost cen warzyw i owoców w okresie zimowym, to z inflacją mamy do czynienia w sytuacji, gdy wzrost cen ma charakter powszechny. Wszelkie wyliczenia inflacji bazują na przeciętnej strukturze wydatków wszystkich gospodarstw z wyszczególnieniem:

 • dóbr użytku codziennego, jak żywność, paliwa, prasa;
 • dóbr trwałych, jak odzież, sprzęt RTV;
 • wszelkich usług.

Stopę inflacji za dany okres oblicza się poprzez porównanie całkowitej wartości koszyka konsumpcyjnego między poszczególnymi okresami, co pozwala śledzić kształtowanie się inflacji wraz z upływem czasu.

 

Prognoza inflacji – co wpływa na wzrost cen?

 

Przyczyn ogólnego wzrostu cen na rynku jest zazwyczaj kilka, co sprawia, że jest to zjawisko bardzo złożone. Do głównych elementów pobudzających wzrost poziomu inflacji zaliczyć należy czynniki wewnętrzne, które obrazują stan gospodarki kraju, np.:

 • polityka monetarna banku centralnego;
 • niezrównoważony budżet państwa;
 • przeinwestowanie gospodarki z budżetu centralnego;
 • wzrost tzw. zagregowanego popytu konsumentów;
 • nadmierny wzrost podaży pieniądza wskutek zwiększenia jego emisji (dodruk).

Oraz czynniki częściowo zewnętrzne, takie jak:

 • wzrost cen dóbr importowanych;
 • niespodziewany lub gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych.

Obecna sytuacja inflacyjna w naszym kraju związana jest ściśle z rosnącymi cenami gazu i energii elektrycznej, a także niedostatecznie dostosowaną do realiów gospodarki polityką monetarną.

 

Prognozowana inflacja 2022 w Polsce

 

Najnowsze dane GUS dotyczące inflacji w grudniu 2021 r. wykazały rekordowy od 20 lat poziom 8,6%. Średnia inflacja za 2021 r. w Polsce wyniosła 5,1%. Wzrost cen wbrew zeszłorocznym zapowiedziom Narodowego Banku Polskiego nie hamuje, a sytuacja się nie stabilizuje. Zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami Prezesa NBP, średnioroczna inflacja w Polsce w 2022 r. ma wynieść ok. 7,6% z pikiem w czerwcu 8,3% i spadkiem do 6,2% w grudniu. Jednak analitycy i ekonomiści potwierdzają, że poziom ten może być wyższy i wartość bliska 10% może zostać osiągnięta już wiosną.

W związku z rosnącym poziomem inflacji 2022 rok to czas niepokoju konsumentów i wyzwań, jakie stoją przed władzami. Czas pokaże, jaki wpływ na poziom inflacji będą miały działania banku centralnego i Rządu w zakresie podnoszenia stóp procentowych oraz działań w ramach tzw. tarcz antyinflacyjnych, jak np. czasowa obniżki stawki VAT na żywność z 5% do 0% czy na paliwa z 23% na 8%.